VIP PLUS – Prezentarea proiectului

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de € 954.209, oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din comunităţi rurale și cartiere urbane defavorizate…