Comunicat de presă                                                                   MARTIE 2022

 

„Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica”

Orașul Pecica anunță demararea proiectului „Creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica”, cod PN1069, derulat în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, runda a 2-a, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Promotorul de proiect este Orașul Pecica, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad (Partener de proiect 1) și Asociația Culturală a Minorităților din Pecica (Partener de proiect 2). Valoarea totală a proiectului este de 4.853.595,68 lei.

Obiectivul general urmărit în cadrul proiectului este creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica prin dezvoltarea de servicii sociale, educaționale, de ocupare, pentru sănătate, de abilitare și derularea unei campanii de conștientizare pe teme antidiscriminare în cadrul unui parteneriat public privat județean.

Proiectul presupune înființarea de noi servicii și dezvoltarea unor programe care să vină în sprijinul bărbaților, femeilor și tinerelor aparținând grupurilor vulnerabile, cu prioritate de etnie romă, pentru a-și afirma drepturile, a participa la viața comunității și la activități de abilitare (empowerment).

În acest scop, pe tot parcursul proiectului se vor desfășura întâlniri a câte 10 – 20 participanți cu persoanele identificate din grupul țintă, în funcție de specificul activităților.

În grupul țintă sunt incluse în total un număr de 1.906 persoane, din care 1.335 sunt de etnie romă.

Pentru un număr de 707 persoane de etnie romă, se asigură creșterea accesului la servicii sociale, educaționale, recreativ-sportive, de ocupare și de sănătate, în principal prin înființarea unui Centru de zi la Pecica.

Centrul de Zi va fi o clădire multifuncțională pentru consiliere și sprijin, lângă Școala Primară nr. 1 din Pecica. Copiii și tinerii vor putea face mișcare pe noul teren de sport (fotbal, baschet, volei și tenis de câmp), urmând să fie organizate competiții sportive și excursii.

De asemenea, pentru un număr de 628 persoane aflate în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică, vor fi dezvoltate programe de dezvoltare a abilităților parentale, de management și gestionare a propriilor resurse.

Se va pune accent și pe cultură, tradițiile, obiceiurile și modul de viață, inclusiv ocupațiile tradiționale ale comunității rome din orașul Pecica. Comunitatea romă va fi încurajată să își facă cunoscute valorile culturale prin organizarea unei expoziții de ocupații și meserii tradiționale, porturi și obiceiuri, a unui festival cultural și realizarea unui material documentar (carte și material foto/video) despre viața comunității rome din Pecica. De asemenea, se va oferi sprijin pentru dezvoltarea competențelor muzicale pentru copii și tineri romi în scopul păstrării și promovării tradițiilor.

Pe lângă aceștia, un număr de 131 de persoane aparținând populației majoritare va participa la activitățile proiectului, iar 440 de persoane din orașul Pecica vor participa la o campanie de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, promovând respectarea drepturilor romilor, combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii. Se va elabora un ghid – instrument de campanie „anti-discriminare, asigurând sensibilizarea populației majoritare și se va realiza o formare a cadrelor didactice, profesioniștilor și angajatorilor în spiritul non-discriminării, în ceea ce privește lucrul cu etnia romă.

Beneficiarul direct al investiției este Orașul Pecica, respectiv comunitatea romă.

Beneficiarii indirecți ai investiției: întreaga populație a Orașului și a satelor aparținătoare (14072 persoane), având în vedere efectele sociale pozitive ale proiectului.

 

Data începerii proiectului: februarie 2022

Durata implementării proiectului: 22 de luni

Date de contact promotor proiect:

Petru Antal, Primarul Orașului Pecica

Telefon: 0257/468323, Fax: 0257/468633

Adresa de email: primaria@pecica.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

                                                                                  APRILIE 2022                                                                                                       

 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR PARENTALE ÎN CENTRUL DE ZI PECICA

Bucuroși și plini de energie participăm, în parteneriat cu Primăria Orașului Pecica, în calitate de promotor de proiect și Asociația Culturală a Minorităților din Pecica, la implementarea proiectului „Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica”, cod PN1069, derulat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS, prin Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor și finanțat prin Granturi SEE & Norvegiene.
Colegele noastre din echipa mobilă a DGASPC Arad au organizat o activitate privind dezvoltarea abilităților parentale, prin care s-au oferit servicii de consiliere și informare femeilor și tinerelor rome din orașul Pecica pentru producerea schimbărilor la nivelul cunoștințelor, atitudinilor, abilităţilor parentale, favorabile unei bune creşteri şi dezvoltări ale copiilor şi păstrarea coeziunii familiei.
Obiectivul general urmărit în cadrul proiectului este creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica prin dezvoltarea de servicii sociale, educaționale, de ocupare, pentru sănătate, de abilitare și derularea unei campanii de conștientizare antidiscriminare. Ca urmare a implementării proiectului va fi construit la Pecica și un centru de zi, o clădire multifuncțională, pentru consiliere şi sprijin, în curtea Școlii Primare nr. 1 Cocota, o investiție în beneficiul întregii comunități pecicane.
Valoarea totală a proiectului este de 4.853.595,68 lei.
 
 
 

ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN ȘI CONSILIERE A PERSOANELOR DE ETNIE ROMĂ DIN GRUPUL ȚINTĂ

628 de persoane de etnie romă din orașul Pecica își vor dezvolta capacitățile individuale prin participarea la programe de dezvoltare a abilităților parentale, de management și gestionare a propriilor resurse și activități culturale. Experții abilitare din echipa mobilă a DGASPC Arad au realizat o nouă activitate care să vină în sprijinul beneficiarilor de etnie romă din grupul țintă al proiectului pentru a-i învăța și încuraja să își afirme drepturile, să învețe să acceseze serviciile comunității și să își dezvolte diverse abilități pentru a accesa resursele comunității, a să își cunoască drepturilor, dar și obligațiile care le revin în societate. De asemenea, activitățile realizate de specialiștii DGASPC Arad împreună cu specialiștii în asistență socială din Primăria Orașului Pecica vizează un program de management și dezvoltare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă ce își propune să le dezvolte competențele socio-emoționale, să le furnizeze informații relevante și să abordeze diferite teme precum cunoașterea drepturilor omului și a celor cetățenești, importanța educației, gestionarea timpului și bugetului familiei, planificarea educației, vieții de familie.

 
 
MAI 2022
 
 

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR INDIVIDUALE ÎN MANAGEMENUL VIEȚII DE FAMILIE

Experții abilitare din echipa mobilă a DGASPC Arad care lucrează cu beneficiarii din grupul țintă al proiectului „Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica” au derulat o nouă activitate cuprinsă în programul de management și gestionare a propriilor resurse pentru persoanele de etnie romă, cu tema “Dezvoltarea capacităților individuale în managementul vieții de familie”. În ce au constat aceste discuțiile cu beneficiarii? Au fost realizate exerciții care să stimuleze îmbunătățirea stimei de sine, de gestionare a bugetului familiei și chiar și de management al timpului. Ne-am bucurat să vedem că beneficiarii răspund pozitiv cu privire la tema aleasă si s-au implicat activ în derularea activității.

 

GRUPURI DE LUCRU CU FEMEILE DE ETNIE ROMĂ DIN COMUNITATEA LOCALĂ DIN PECICA

10 femei și tinere rome au participat la programul de dezvoltare a abilităților parentale propus de colegele noastre, experți abilitare din cadrul proiectului „Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica”.De această dată tema discuțiile cu femeile de etnie romă din grupul țintă al proiectului s-au purtat pe marginea etapelor de dezvoltare ale copilului și nevoile acestuia în funcție de vârstă.Proiectul este derulat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, apelul „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, runda a 2-a, finanțat prin Granturi SEE & Norvegiene.

 

 

ATELIERE DE LUCRU ALE SPECIALIȘTILOR CU REPREZENTANȚII COMUNITĂȚII LOCALE PECICANE ÎN CADRUL UNEI CAMPANII PE TEME ANTI DISCRIMINARE

Primăria Pecica a găzduit în ultima săptămână a lunii mai prima dintr-un șir de întâlniri incluse în cadrul unei campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară, campanie care promovează respectarea drepturilor romilor, combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii în comunitatea pecicană, participând cadre didactice, specialiști, angajatori, membri ai comunității, reprezentanți ai etniei rome din orașul Pecica – în scopul elaborării pe viitor a unui ghid ca instrument anti discriminare privind etnia romă. În total vor participa 40 de profesioniști din aria de intervenție vizată de proiectul „Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica”, respectiv: 20 cadre didactice din școli, 10 profesioniști din primărie, poliție, lucrători din sistemul sanitar și 10 angajatori, considerați a fi vectori ai schimbării în ceea ce privește stereotipurile și discriminarea, precum și ai promovării unei atitudini anti-discriminare, a multiculturalismului, ceea ce favorizează incluziunea socială și coeziunea comunității.

 

 

IUNIE 2022

 

”Aspectele evolutive ale copilului și nevoile acestora în funcție de categoria de vârstă”, au reprezentat tema întâlnirii cu femeile de etnie romă din comunitatea locală din Pecica, incluse în grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica. Experții abilitare din echipa mobilă a DGASPC Arad, împreună cu specialiștii din Primăria Pecica, au urmărit cu ocazia întâlnirii: asistarea participanţilor în identificarea serviciilor adecvate nevoilor copilului, prin oferirea informaţiilor concrete despre serviciile de sănătate, terapeutice, educaţionale, recomandate pentru a susţine dezvoltarea şi funcţionarea copilului, consolidarea abilităților și cunostințelor participanţilor privind îngrijirea si educarea copilului, vizând în aleași timp și creșterea respectului de sine. Activitatea a fost structurată într-o parte teoretică (prezentare Powerpoint) și o activitate interactivă, femeile rome, participante fiind implicate în discuții libere, au formulat întrebări și au împărtășit experiențe personale pe tema supusă dezbaterii.

 

 

“Rolurile familiale și gestionarea situațiilor de criză”

 

O nouă întâlnire cu beneficiarele din grupul țintă al proiectului Creșterea incluziunii și abilitării romilor în Orașul Pecica s-a desfășurat la sediul promotorului, Primăria Pecica, pe tema “Rolurile familiale și gestionarea situațiilor de criză”.
Activitatea a vizat dezvoltarea abilităților parentale, experții abilitare ai DGASPC Arad, oferind servicii de consiliere si informare femeilor și tinerelor rome din orasul Pecica pentru producerea schimbărilor la nivelul cunoștințelor, atitudinilor, abilităţilor parentale, favorabile unei bune creşteri şi dezvoltări ale copiilor şi păstrarea coeziunii familiei.