Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se va aplica din 25 mai 2018. D.G.A.S.P.C. ARAD., ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Pentru informații suplimentare
Vă rugăm să vă adresați persoanei de contact:
Laura Taha
Telefon: 0787.871.293
e – mail: dpo@dgaspc-arad.ro