Materiale elaborate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu scopul creşterii nivelului de informare în rândul minorilor şi instituţiilor abilitate pentru protejarea acestora

 

Noul Regulament General privind Protecţia Datelor – Elemente de noutate

Ghid întrebări şi răspunsuri cu privire la aplicarea Regulamentului (UE)2016/679

Pliant Noul Regulament 2016-679 aplicabil din 25 mai 2018 – Elemente de noutate

 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se va aplica din 25 mai 2018.

DGASPC Arad ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Pentru informații suplimentare
Vă rugăm să vă adresați persoanei de contact:
Laura Taha
Telefon: 0787.871.293
e – mail: dpo@dgaspc-arad.ro