✍ Anunț concurs posturi vacante contractuale (18.09.2018 – 20.09.2018 ) și ( 26.09.2018 – 28.09.2018 )

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările…

Anunt Concurs 12.09.2018 – 14.09.2018

  În conformitate cu art. 58 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, (r2) cu modificările și completările ulterioare, va înștiințăm că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad va organiza, la sediul din Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, concurs de recrutare în data de  12.09.2018 ora…