Adresă: Arad, str. Iustin Marșieu, nr. 22 A

Telefon/Fax: 0275/250325

E-mail: evaluare@dgaspc-arad.ro

Program cu publicul

Luni-Joi: 8.00-16.30

Vineri: 8.00-14.00

Misiunea compartimentului

Promovarea unei politici sociale bazate pe identificarea nevoilor și punctelor tari pentru găsirea unui loc de muncă, formarea aptitudinilor și abilităților profesionale, evaluarea resurselor ocupaționale și explorarea opțiunilor vocaționale, creșterea calității vieții și a oportunităților de angajare în muncă a persoanelor adulte vulnerabile social.

Seviciile oferite

 • Evaluarea initiala ofera persoanelor vulnerabile social care doresc sa intre pe piata muncii o imagine de ansamblu si o analiza a punctelor tari si a nevoilor. Se evaluează competenţele, abilităţile şi interesele persoanei adulte vulnerabile social şi se analizează cerinţele pentru locul (locurile) de muncă destinate;
 • Evaluare extinsă în vederea clarificării preferințelor ocupaționale, precum și a opțiunilor realiste de angajare;
 • Formare profesională care ajută la depăşirea golului dintre profilul personal şi profilul pentru locul de muncă, încurajează și sprijină beneficiarii să participe deplin ca cetățeni activi și să treacă spre un grad de independență sporit și spre integrarea pe piața muncii.

Beneficiarii compartimentului

 • Persoane de etnie romă
 • Persoane cu dizabilități
 • Beneficiari de venit minim garantat
 • Femei fara loc de muncă
 • Tineri din sistemul de protecție al copilului
 • Familii cu mai mulți de 2 copii in întreținere

 Personalul din cadrul compartimentului

 • Inspector superior
 • Psiholog

Filosofia compartimentului

Incluziunea bazată pe credința că toți oamenii sunt egali și trebuie respectați și valorizați.

sprijin reciproc