Tel: 0257-21 00 55, int. contabilitate 118 sau 110, int. salarizare 108

E-mail: conta@dgaspc-arad.ro, salarizare@dgaspc-arad.ro

Activitatea financiar – contabilă

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad este organizată în cadrul Serviciului Contabilitate – salarizare si Compartimentului finante – buget, condusă de directorul general adjunct economic.

În cadrul serviciului se organizează trei activităţi distincte şi anume: activitatea financiară , activitatea contabilă si salarizarea.

Principalele atributii

ale Serviciului Contabilitate -Salarizare si a Compartimentului Finante – Buget sunt urmatoarele:

 • Organizarea si conducerea evidentei contabile la nivelul DGASPC Arad.
 • Intocmirea notelor contabile privind inregistrarea in contabilitate , evidenta corecta, clara si la zi precum si inregistrarea cronologica a tuturor operatiunilor derulate prin conturile deschise la Trezoreria Statului aferente cheltuielilor de personal, materiale, drepturile persoanelor cu handicap, investitii.
 • Intocmirea lunara a statelor de plata privind drepturile materiale acordate copiilor aflati in plasament la asistenti maternali profesionisti acordate conf Legii 326/2003.
 • Evidenta tuturor documentelor contabile aferente intregii activitatii derulate la nivelul DGASPC Arad conform legii contabilitatii si normelor specifice
 • Intocmirea balantei de verificare sintetice si analitice , a darilor de seama contabile sau situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale, precum si situatia contului de executie bugetara si anexele aferente acestora.
 • Centralizeaza propunerile de buget de la unitatile din subordine si intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli la nivel de institutie
 • Fundamentarea, evidenta si utilizarea fondurilor necesare bunei functionari a Directiei.
 • Executia bugetara in ceea ce priveste utilizarea creditelor in limita si cu destinatia aprobata prin buget , precum si solicitarea de rectificare a bugetului de catre CJA cu sumele primite ca donatii si sponsorizari conform normelor in vigoare .
 • Intocmirea tuturor situatiilor financiare solicitate de conducerea unitatii sau de ordonatorul principal de credite.
 • Conduce evidenta „Ordonantarilor de plata” si a „Angajamentelor bugetare si legale” in baza prevederilor OMF nr.1792/2002.
 • Evidenta tuturor operatiunilor derulate prin casierie si banci pentru conturile prin care se deruleaza proiecte cu finantare externa, evidenta contabila a acestor proiecte prin inregistrarea in conturi distincte,raportari lunare si trimestriale catre finantator, intocmirea bugetelor si urmarirea incadrarii in bugetele aprobate.
 • Intocmirea statelor de plata lunare privind drepturile salariale pentru personalul din cadrul DGASPC Arad si a declaratiei 112
 • Urmareste incadrarea in creditele bugetare aprobate ca destinatii si limite de cheltuieli ce nu pot fi depasite

Principalele activitati

 • Intocmirea notelor contabile privind inregistrarea in contabilitate , evidenta corecta, clara si la zi precum si inregistrarea cronologica a tuturor operatiunilor derulate prin conturile deschise la Trezoreria Statului aferente cheltuielilor de personal, materiale, drepturile persoanelor cu handicap, investitii.
 • Intocmirea balantei de verificare si a balantei analitice, a darilor de seama contabile sau situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si situatia contului de executie bugetara si anexele aferente acestora.
 • Fundamentarea, evidenta si utilizarea fondurilor necesare bunei functionari a Directiei.
 • Executia bugetara in ceea ce priveste utilizarea creditelor in limita si cu destinatia aprobata prin buget , precum si solicitarea de rectificare a bugetului de catre CJA cu sumele primite ca donatii si sponsorizari conform normelor in vigoare .
 • Intocmirea tuturor situatiilor financiare solicitate de conducerea unitatii sau de ordonatorul principal de credite

Principalele activitati:

Intocmirea notelor contabile privind inregistrarea in contabilitate , evidenta corecta, clara si la zi precum si inregistrarea cronologica a tuturor operatiunilor derulate prin conturile deschise la Trezoreria Statului aferente cheltuielilor de personal, materiale, drepturile persoanelor cu handicap, investitii.

Intocmirea balantei de verificare si a balantei analitice, a darilor de seama contabile sau situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si situatia contului de executie bugetara si anexele aferente acestora.

Fundamentarea, evidenta si utilizarea fondurilor necesare bunei functionari a Directiei.

Executia bugetara in ceea ce priveste utilizarea creditelor in limita si cu destinatia aprobata prin buget , precum si solicitarea de rectificare a bugetului de catre CJA cu sumele primite ca donatii si sponsorizari conform normelor in vigoare .

Intocmirea tuturor situatiilor financiare solicitate de conducerea unitatii sau de ordonatorul principal de credite