Tel./Fax: 0257- 210.055, int 105

E-mail: strategie@dgaspc-arad.ro; as_strategie@yahoo.com

Scurt istoric

Serviciul Strategie, Programe, Proiecte, Incluziune Socială, Coordonare, Relaţii Internaţionale, a  luat fiinţă la data de 1 ianuarie 2005, conform Hotărârii nr.1434 din data 20/09/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, prin reorganizarea Serviciului Monitorizare, Sinteză, Strategie şi Coordonare.

Atributii

 • Elaborarea strategiei judeţeană de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
 • Coordonează metodologic şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţei copilului
 • Elaborează şi implementează proiecte de finanţare, studii, sinteze etc.
 • Asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind elaborarea proiectelor de finanţare
 • Cartografierea serviciilor sociale, a dificultăţilor întâlnite la nivel judeţean,
 • Oferă consultanţă şi răspunde diverselor adrese din partea autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale;
 • Colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi alte instituţii implicate în domeniul asistenţei sociale etc. ,
 • Coordonează elaborarea şi întocmirea materialelor de prezentare a Direcţiei/diverselor servicii/proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.
 • Identifică situaţiile deosebite ce apar în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi stabileşte împreună cu conducerea D.G.A.S.P.C., măsurile necesare pentru soluţionarea acestora;
 • Îşi susţine în faţa autorităţilor competente rapoartele întocmite, răspunde pentru veridicitatea acestora;
 • Acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea Consiliilor Comunitare Consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului
 • Sprijină activitatea Echipei Intersectoriale Locale de prevenire şi combatere a exploatării prin muncă a copilului, la nivelul judeţului Arad
 • Evaluează şi pregăteşte persoane în domeniul asistenţei sociale şi protecţia copilului

Resurse umane

 • şef serviciu – sociolog
 • sociologi
 • asistenţi sociali