Tel./Fax: 0257-210.055, int. 108

E-mail: monitorizare@dgaspc-arad.ro

Compartimentul a fost înfiinţat la 01 ianuarie 2005, prin reorganizarea Serviciului Monitorizare, Sinteză, Strategie şi Coordonare, conform H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Atributii

  • colectează, centralizează şi sintetizează informaţii specifice domeniului de activitate
  • colectează, centralizează şi sintetizează în baza de date CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informational System), existentă la nivel naţional, informaţiile cu privire la copii si tineri ce beneficiază de servicii oferite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
  • colectează, centralizează, sintetizează, monitorizează date referitoare la persoanele adulte cu handicap instituţionalizate şi neinstituţionalizate (baza de date D-SMART)
  • elaborează statistici specifice activităţii D.G.A.S.P.C
  • acorda asistenta IT