Date de contact

Telefon: 0257-21.00.55

Mail: daniela.bolog@dgaspc-arad.ro

Competenţa compartimentului: aplicarea şi executarea legilor, control, îndrumare, coordonare

Reprezentantul managementului calităţii:

 • coordonează activitatea de proiectare, documentare şi implementare a Sistemului de Management al Calităţii;
 • verifică documentele Sistemului de Management al Calităţii;
 • participă la elaborarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii;
 • coordonează activitatea de instruire şi evaluare a personalului în domeniul managementului calităţii;
 • elaborează programele de instruire şi urmăreşte eficacitatea programelor de instruire;
 • participă la actualizarea structurii organizatorice a Sistemului de Management al Calităţii,
 • analizează şi evaluează eficienţa acţiunilor preventive / corective întreprinse;
 • stabileşte programul de audituri interne;
 • planifică auditul intern;
 • coordonează şi participă la auditurile calităţii ;
 • participă la activitatea de analiză a cauzelor neconformităţilor;
 • participă la analiza sesizărilor şi reclamaţiilor;
 • analizează rezultatele obţinute în urma măsurării satisfacţiei clienţilor.