Date de contact

Adresă: Arad, str. Iustin Marşieu, nr. 22 A

Tel./Fax: 0257 – 250325

E-mail: angajare@dgaspc-arad.ro

PROGRAM CU PUBLICUL

Luni – Joi: 8.00 – 16.30

Vineri: 8.00 – 14.00

Serviciile noastre se adresează persoanelor vulnerabile social în căutarea unui loc de muncă (persoanele de etinie roma, persoanele cu dizabilități, beneficiari de venit minim garantat, femei fară loc de muncă, tineri din sistemul de protectie al copilului, familii cu mai mulți de doi copii in întreținere.)

MISIUNEA COMPARTIMENTULUI

Compartimentul de Angajare Asistată (CAA) reprezintă o abordare cu privire la integrarea vocațională a persoanelor vulnerabile social , care pune accent pe sprijinirea fiecărei persoane în obținerea unui loc de muncă pe piața liberă și de acordarea măsurii de sprijin necesar asigurării succesului la locul de muncă.

Compartimentul de angajarea asistată asigură, pentru persoanele vulnerabile social aflată în evidenţa sa, evaluarea competenţelor, deprinderilor, aptitudinilor, potenţialului de a muncii, utilizând intrumente adecvate şi luând în considerare opinia şi aspiraţiile personale ale beneficiarului

FUNCTIILE ESENTIALE

  • Inspector-economist, consiliere juridic, consiliere juridic

ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI

  1. Identificarea și întocmirea profilului vocational
  2. Identificarea și găsirea unui loc de muncă
  3. Implicarea angajatorului în procesul de ocupare
  4. Masuri de sprijin la / in afara locului de muncă

Obiectivul cheie al serviciului de angajare asistată este acela de a asigura încadrarea în muncă, în acord cu nevoile persoanei vulnerabile social, cu aptitudinile și abilitățile sale, în condiții de lucru sigure și egale.

Cu alte cuvinte: persoana obține un loc de muncă; este asigurată concordanța persoană – loc de muncă, iar persoana este privită ca un membru de valoare al echipei.

oamenii de pretutindeni au dreptul