Tel. 0257 – 21 00 55, int. 111

E-mail: tehnic@dgaspc-arad.ro

Principalele atributii

 • Supraveghere , conducere şi recepţionare a lucrărilor de întreţinere a clădirilor şi anexelor construite din cadrul centrelor D.G.A.S.P.C. Arad;
 • Recepţia clădirilor nou construite pentru D.G.A.S.P.C. Arad;
 • Verificarea şi întreţinerea permanentă a clădirilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad;
 • Participarea la achiziţii publice în folosul D.G.A.S.P.C. Arad;
 • Asigură achiziţionarea diverselor obiecte şi materiale necesare bunei funcţionări a D.G.A.S.P.C. Arad şi a tuturor activităţilor din cadrul centrelor D.G.A.S.P.C. Arad;
 • Asigură o funcţionare bună a parcului auto a D.G.A.S.P.C. Arad şi a centrelor D.G.A.S.P.C. Arad;
 • Execută activităţile de arhivare a documentelor D.G.A.S.P.C. Arad şi de întreţinere a arhivei acestei instituţii conform normelor legale în vigoare;
 • Asigură întreţinerea curăţeniei în cadrul clădirii în care îşi desfăşoară activitatea D.G.A.S.P.C. Arad;
 • Biroul de întreţinere şi reparaţii din cadrul serviciului tehnic, planifică reparaţiile necesare în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad şi a centrelor de plasament ale D.G.A.S.P.C. Arad;
 • Urmăreşte consumul de apă, energie electrică, gaz natural, salubritate şi alte utilităţi;
 • Participă la efectuarea inventarelor anuale a mijloacelor fixe din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad;
 • Colaborează cu toate serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad şi cu centrele acestei instituţii