Tel/Fax: 0257-210.055, int. 116

E-mail: achizitii@dgaspc-arad.ro

Scurt istoric

Până în februarie 2006, achiziţiile publice erau făcute de către o comisie a D.G.A.S.P.C. Arad formată din angajaţi ai serviciului contabilitate şi ai serviciului tehnic. Din februarie 2006 s-a înfiinţat compartimentul Achiziţii publice care funcţiona cu 1 referent angajat şi 1 referent detaşat din serviciul financiar contabil, iar din ianuarie 2007 funcţionează cu încă un inspector.Din anul; 2009 functioneaza cu un numar de 2 inspectori.

Resursele umane ale compartimentului

 • 2 inspectori cu studii superioare

Atribuţiile personalului din cadrul compartimentului

 • centralizează referatele de necesitate venite din centrele DGASPC Arad
 • prezintă centralizatoarele directorului general şi directorului economic pentru aprobări
 • întocmeşte planul şi calendarul anual de achiziţii
 • întocmeşte caiete de sarcini pentru procedurile stabilite
 • întocmeşte referate de oportunitate
 • păstrează relaţia cu furnizorii pe parcursul derulării contractelor
 • transmite anunţuri de participare ,atribuire la procedurile de achiziţii publice in SEAP JUE
 • transmite rapoarte către ANRMAP si CJA.
 • organizează licitaţii pentru achiziţii publice
 • rezolvă problemele dintre furnizori şi centrele D.G.A.S.P.C. Arad
 • verifică buna derulare a contractelor
 • eliberează garanţiile de participare şi de bună execuţie la termenele stabilite prin lege.
 • reactualizeaza planul de achizitii periodic in functie de necesar