Adresă: str. Dunării, nr. 45, loc. Sebiş, jud. Arad.

Fax: 0257 / 311112

Mobil: 0746056334

E-mail: casa.sperantei@yahoo.com

Orar

 • Programul de îngrijire al copiilor – permanent
 • Program de vizită: 16-18.30
 • Program personal birouri: 8-16

Obiectiv general

Asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă nedeterminată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau a integrării familiale şi integrării-includerii sociale.

Serviciile oferite în cadrul centrului

 • servicii de îngrijire pe perioadă nedeterminată;
 • servicii de recuperare (consultaţii medicale);
 • servicii de formare de deprinderi, educative, recreative, de socializare ;
 • servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţi;
 • servicii de informare la nivelul comunităţii.

Capacitatea centrului este de 10 locuri, centrul beneficiază pe lângă acestea de un izolator cu capacitatea de 2 locuri.

Beneficiari

Beneficiarii direcţi ai serviciilor oferite sunt copii cu vârste între 3-18 ani care se află în dificultate şi au părinţii cu domiciliul pe raza municipiului sau a judeţului Arad.

Modalităţi de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate

 • Oferirea unor alternative atractive prin servicii;
 • Un climat securizant şi suportiv propice unei dezvoltări armonioase, alternative;
 • Activităţi care le oferă posibilitatea dezvoltării aptitudinilor native, precum şi formarea unora noi.

Personal

 • Şef complex;
 • Asistent social;
 • Referenţi;
 • Instructor educaţie;
 • Medic;
 • Asistent medical;
 • Îngrijitor copii;
 • Administrator