Localitatea Paulis, Nr.1 B.

Telefon/fax 0257.388.006

G mail : css_paulis@dgaspc-arad.ro

 

Orar :

 • Program ingrijire beneficiari – permanent
 • Program de vizite 10 – 15
 • Program personal birouri 8 – 16

 

Misiunea centrului :

Centrul de Îngrijire si Asistenţă Păuliş are misiunea de a asigura, găzduire, îngrijire, recuperare şi reabilitare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică , reinserţie socială şi profesională pentru persoane adulte cu handicap, pe o perioadă determinată/nedeterminată în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor în centru rezidential

       Capacitatea centrului:

Capacitatea centrului este de 17 de locuri.

 

       Beneficiarii centrului:

 • Beneficiarii centrului sunt persoane cu certificat de incadrare in grad de handicap.
 • Accesarea serviciilor se face prin hotararea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Arad sau a dispozitiei de transfer a Directorului General.
 • Admiterea în centru se realizează prin încheierea unui contract de furnizare servicii cu persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului. Se încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract.

 

       Servicii oferite

 • Găzduire – centrul dispune de 6 dormitoare pentru 2 sau 3 beneficiari;
 • Îngrijire – realizată prin: referent, instructor educatie, ingrijitor;
 • Hrană – responsabili: administrator, bucătari, asistent medical;
 • Asistenţă medicală – responsabili: asistent medical, medic familie, contract cu medic specialist psihiatru prin DGASPC;
 • Recuperare – responsabil: psihopedagog;
 • Educaţie – psihopedagog, referenţi , instructor educatie;
 • Consiliere psihologică;
 • Socializare–responsabili:asistent social, psihopedagog , referenţi educatori;
 • Menţinerea legăturilor cu familia naturală şi reintegrarea familială – responsabili: asistent social.

 

Spaţiilor de cazare, individuale şi spaţiile comune :

 • Dormitoare: 6 camere, (a 2 sau 3 paturi),
 • Cantina: (Sala de preparare hrana, sala de mese,etc.),
 • Spatii pentru diverse activitati,
 • Bai si grupuri sanitare,
 • Centrala termica proprie,
 • Alte spatii comune.

Resurse umane

 • Inspector specialitate
 • Psihopedagog
 • Asistent social
 • Asistente medical
 • Referent
 • Instructor educatie
 • Îngrijitor
 • Bucatari