Adresă: str. T. Vladimirescu, nr. 8-10, Arad
Telefon:
Fix: 0257 / 252028; 0257 / 228248
Mobil: 0735203414
Fax: 0257 / 252028
E-mail: crrch-arad@dgaspc-arad.ro
Orar de vizite: 09.00 – 12.00
16.00 – 18.00

Obiective generale: Asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau a integrării familiale şi integrării-includerii sociale.

Atribuţii / competenţe: Centrul de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi Arad oferă:

 • relaţii de colaborare activă cu familiile copiilor prin informarea periodică a familiei despre starea şi evoluţia copilului, serbarea zilelor de naştere la care sunt invitaţi membrii ai familiei, prieteni etc.
 • activităţi de îngrijire şi de recuperare în coformitate cu nevoile lor specifice:
  1. găzduirea beneficiarilor;
  2. educaţie non-formală şi informală specializată, în funcţie de particularităţile copilului şi facilitează accesul copiilor la educaţie formală specială, în cazul în care aceştia au orientare şcolară;
  3. terapie senzorială, terapie de relaxare (kinetoterapie în urma colaborării cu Centrul de zi şi recuperare pentru copilul cu nevoi speciale Arad);
  4. facilitează accesul copiilor la îngrijire medicală specializată;
  5. dezvoltarea deprinderilor de viaţă, în funcţie de realităţile copilului;
  6. recreere şi socializare;
  7. sprijin şi consiliere pentru familiile beneficiarilor

Resurse umane:

 • şef centru;
 • asistenţi sociali;
 • logoped;
 • asistente medicale;
 • instructor educatori;
 • referenţi educatori;
 • îngrijitori copii;
 • bucătari;
 • spălătoreasă;
 • îngrijitor curăţenie

Beneficiari: copiii încadraţi în grad de handicap grav cu asistent, pentru care a fost instituită măsura de protecţie specială a plasamentului

Pagină actualizată în aprilie 2011.