Adresa: str. Lugojului, nr. 6, loc. Lipova, jud. Arad
Telefon/fax: 0257/ 563020
E-mail: recuperare_lipova@dgaspc-arad.ro

Program de lucru: 08.00-16.00, de luni până vineri

Obiective generale:

  • Recuperarea copilului cu dizabilităţi până la atingerea nivelului maxim de autonomie permis de afecţiunea sa, precum şi integrarea sa socială.
  • Prevenirea separării copilului cu dizabilităţi de familia sa prin oferirea de servicii adaptate nevoilor acestuia.

Atribuţii/competenţe:

Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare, pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu nevoi speciale.

Resurse umane:

  • asistent social
  • psiholog
  • kinetoterapeut
  • asistent medical
  • referent educator

Beneficiari: copii cu dizabilităţi cu vârste între 3 şi 18 ani.