Adresă: str. Principală, nr. 40, loc. Vărădia de Mureş
Telefon:
Fix / Fax: 0257 / 417164
Mobil: 0735203407
E-mail: cp_varadia@dgaspc-arad.ro
Orar de vizite: 09.00 – 12.00
15.00 – 17.00

Obiectiv general: Asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau a integrării familiale şi integrării-includerii sociale.

Serviciile oferite în cadrul centrului sunt:

 • servicii de îngrijire pe perioadă determinată / permanentă;
 • servicii de recuperare (consultaţii medicale, logopedie, ludoterapie, meloterapie) ;
 • servicii de formare de deprinderi, educative, recreative, de socializare ;
 • servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţi;
 • servicii de informare la nivelul comunităţii

Resurse umane:

 • şef centru;
 • psiholog;
 • contabilă
 • asistente medicale;
 • instructor educatori;
 • referenţi educatori;
 • îngrijitori copii;
 • bucătari;
 • îngrijitori curăţenie
 • paznic

Beneficiari: copii şi tineri încadraţi în grad de handicap grav cu asistent, pentru care a fost instituită măsura de protecţie specială a plasamentului.

Pagină actualizată în aprilie 2011.