Centrul de Plasament Oituz , face parte din structura organizatorica a Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Arad, care este institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean Arad.Centrul de Plasament Oituz este un centru de tip rezidential care se adreseaza copiilor ce au fost separati temporar sau definitiv de parinti si ofera servicii de ocrotire , ingijire , consiliere cu scopul de a permite formarea si intarirea legaturilor familiale . Se asigura sprijin educational si nonformala , sprijin emotional , urmarindu-se formarea deprinderilor de viata independenta care sa aiba finalitate , integrarea familiala si socio –profesionala a fiecarui copil.Beneficiarii Centrului de Plasament Oituz sunt ocrotiti pe baza hotararii Comisiei pentru Protectia Copilului , Instantei Judecatoresti si a Dispozitiei directorului general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad.

   MISIUNEA CENTRULUI

Centrul de Plasament Oituz este un centru de tip rezidential care are drept misiunea generala furnizare sau asigurarea accesului copiilor , pe o perioada determinata , gazduire , ingijire, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale.

PRINCIPIILE CENTRULUI DE PLASAMENT

Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al tanarului:

 • Deschiderea catre comunitate,
 • Asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social prin incadrarea in unitate a unui personal mixt si deschiderea centrului catre comunitate,
 • Egalitatea sanselor si nediscriminarea,
 • Asistarea tinerilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor,
 • Respectarea demnitatii tanarului,
 • Ascultarea opiniei tanarului si luarea in considerare a acesteia tinandu-se cont de varsta si de gradul sau de maturitate,
 • Mentinerea relatiilor personale ale tanarului si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care tanarul a dezvoltat legaturi de atasament,
 • Mentinerea impreuna a fratiilor,
 • Promovarea unui model familial de ingrijire a tanarului,
 • Asigurarea ingrijiri individualizate si personalizate a tanarului,
 • Asigurarea protectiei tanarului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia in familia naturala extinsa sau substitutiva,
 • Asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii tanarului,
 • Asigurare unei interventii profesioniste prin echipe pluridisciplinare,
 • Asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in Planul Individualizat de Protectie,
 • Urmaresc modalitatiile concrete depunere in aplicare a masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia tinerilor in cadrul centrului si formuleaza propuneri vizand completrea sau modificarea planului individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate.

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALIZATA

 • Ocrotirea copiilor , conform standardelor privind protectia copilului.
 • Consolidarea, reluarea relatiilor cu familia naturala si integrarea copilului in familia naturala sau largita,
 • Integrarea socio profesionala a beneficiarilor.

ACTIVITATIILE CENTRULUI

 • Activitati de primire si gazduire a copiilor, integrarea in grupa, scoala, comunitate,
 • Activitati de evaluare psihologica , evaluarea starii de sanatate .
 • Activitati de formare a deprinderilor de viata independenta, a relationarii cu familia natural in vederea reintegrarii familiale,
 • Activitati de indrumare a copiilor /tinerilor in vederea relationarii cu familia si alte personane care au dezvoltat atasament .
 • Asistenta materiala si financiara, asigurarea hranei, asigurarea echipamentului personal si a cazarmamentului in functie de drepturile alocate, asigurarea drepturilor materiale, asigurarea alocatiilor pentru copii, asigurarea transporturilor, in situatii medicale,
 • Activitatile educative:
  • activitati de transmitere de cunostinte si deprinderi,
  • activitati scolare si de mentinere a legaturii cu scoala ,
  • activitati de organizarea a programului de viata si de timp liber,
  • activitati de organizare a activitatilor de autoservire si autogospodarire,
  • activitati de stimulare a mentinerii si dezvoltarii personalitatii copilului,
  • activitati de recuperare a traumelor suferite anterior,
  • consiliere individuala,
  • activitati de consiliere medicala a copiilor /tinerilor,
  • activitati de dezvoltare a capacitatii de comunicare si colaborare,
  • activitati de pregatire a integrarii socioprofesionale si familiale,
  • activitati de organizare a timpului liber autonom,
  • activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta,
  • activitati de desfasurare si participare la activitati culturale si sportive,
  • activitati de participare la organizarea si dotarea institutiei,

CLIENTII SI NEVOILE SPECIFICE ALE ACESTORA

Copiii sunt admisi in cadrul centrului in urma evaluari complexe a nevoilor si in urma hotararii Comisiei pentru Protectia Copilului sau a Sentintei Civile , respectiv a Dispozitiei Directorului General al D.G.A.S.P.C Arad.Beneficiarii centrului copii/tineri ce au varste intre 3 si 18 ani(conform capacitatii aprobate a centrului)ce au fost separati temporar sau definitiv de parinti. Personalul centrului ofera beneficiarilor un climat socio-afectiv propice dezvoltarii mentale si fizice corespunzatoare varstei copiilor.

RESURSELE UMANE, MATERIALE, FINANCIARE DISPONIBILE SI POTENTIALE

           Organigrama Centrului de Plasament Oituz Arad cuprinde 8 posturi .

             Structura personalului din cadrul Centrului de Plasament Oituz:

 • personal de conducere : – sef centru 1 post
 • personal de educatie si ingijire : 2 posturi

Personal de specialitate:

 • asistent social: – 1 post
 • consilieri : – 3 posturi

Programul de munca al intergului personal este fixat in acord cu prevederile Codului Muncii si normativele in vigoare , adaptat la necesitatile institutiei in functie de interesul superior al copilului.

Resursele materiale si financiare disponibile si potentiale

 • materiale si echipamente necesare activitatilor specifice de educare, reeducare si socializare si reintegrarea sociala,

Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare

 • materiale si echipamente educative , rechizite,
 • bani de buzunar alocate cheltuielilor personale,
 • accesul la tabere, evenimente legate de timpul liber in limita bugetului existent,
 • abonamente pe mijloace de transport in comun,
 • asistenta medicala si medicamente pentru bolile curete care nu necesita spitalizare.

Legislatie aplicata in Centrul de Plasament Oituz, este:Hotararea Nr.1434/2004, Ordinul 21/2004,Legea 272/2004, Hotararea nr.1437/2004 , Ordinul nr.286/2006.

RELATIILE DE PARTENERIAT IN COMUNITATE

In vederea asigurarii continuitatii procesului de furnizare a serviciilor specifice, Centrul de Plasament Asistenta , coloboreaza cu Inspectoratul Judetean de Politie Arad, Inspectoratul Scolar Arad , Protopopiatul si Arhiepiscopia Arad, cu Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetele tarii, Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca Arad, Directia de Sanatate Publica Arad, diverse asociatii si ONG-uri care urmaresc respectarea si promovarea drepturilor si cu Organisme Private Autorizate.