Adresa: str. Udrea, nr. 4-6;
Tel./Fax: 0257- 257.000

Orar

 • Programul de îngrijire al copiilor – permanent
 • Program de vizită: 16-18.30
 • Program personal birouri: 8-16; 13-20;

Servicii oferite

Centrul de criză este o unitate deschisă de tip rezidenţial, cu atribuţii social – stradale şi intervenţii în regim de urgenţă, care asigură beneficiarilor:

 • asistenţă în mediul stradal
 • consiliere
 • găzduire şi îngrijire de bază, educaţie şi socializare pe o perioadă de maxim 6 luni

Capacitatea centrului este de 16 locuri, 12 locuri pentru băieţi şi 4 locuri pentru fete; centrul beneficiază pe lângă acestea de un izolator cu capacitatea de 2 locuri.
Beneficiari

Beneficiarii direcţi ai serviciilor oferite de centrul de criză sunt copii cu vârste între 3-18 ani care se află în stradă şi au părinţii cu domiciliul pe raza municipiului sau a judeţului Arad.

S-au identificat trei categorii de copii ai străzii:

 • copii care trăiesc permanent în stradă
 • copii care trăiesc ocazional în stradă
 • copii care trăiesc în stradă doar pe perioada zilei, iar noaptea se întorc în familie

Aceşti minori provin din categorii sociale defavorizate, familii ce nu dispun de mijloace materiele şi financiare necesare subzistenţei, părinţi ce îşi neglijează, exploatează sau îşi abuzează copiii, familii aflate în situaţie de criză.

Având în vedere cele sus menţionate, grupul ţintă al centrului de criză pentru copiii străzii este format din:

 • copii lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părintească;
 • copii aflaţi în stradă asupra cărora nu s-a luat nici o măsură de ocrotire;
 • copii şcolari fugiţi din familie care au ajuns pe stradă şi prezintă riscul instituţionalizării;
 • copii puşi de părinţi să cerşească;
 • copii care sunt ocazional în stradă şi se întorc seara acasă;
 • copii care au fost instituţionalizaţi şi după terminarea şcolii au ajuns în stradă;
 • copii proveniţi din familii destrămate, neglijaţi afectiv sau consideraţi o “proprietate” sau o “marfă de schimb” între părinţi;
 • copii care pleacă de acasă pentru a “atrage atenţia” părinţilor sau cunoscuţilor, în semn de protest faţă de climatul negativ existent în familie

Beneficiari indirecţi: familiile copiilor, comunitatea locală, alţi copii ai străzii.

Selecţia beneficiarilor se face în funcţie de:

 • solicitări;
 • domiciliul părinţilor;
 • riscul cel mai crescut de abandon, neglijare sau maltratare al copilului;
 • respectarea de către copii şi părinţi a regulamentelor de funcţionare a centrului;
 • acceptul copilului şi al părinţilor, dacă este posibil, de a colabora cu specialiştii serviciului.

Modalităţi de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate:

 • Oferirea unor alternative atractive prin servicii:
 • Un climat securizant şi suportiv propice unei dezvoltări armonioase, alternative;
 • Activităţi care le oferă posibilitatea dezvoltării aptitudinilor native, precum şi formarea unora noi;

Personal

 • Şef centru
 • Psiholog
 • Asistenţi sociali
 • Lucrători sociali stradali
 • Referenţi educatori
 • Medic
 • Asistente medicale
 • Îngrijitor curăţenie
 • Administrator
 • Bucătăreasă

Pagină actualizată în aprilie 2011.