Adresa: Zădăreni, nr473, jud. Arad, tel. 0257-210134

mail: azncsz@dgaspc-arad.ro

MISIUNEA CENTRULUI

Misiunea Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii, este reducerea fenomenului “copiii străzii” la nivelul municipiului şi judeţului Arad şi oferirea unui complex de servicii pentru copiii lipsiţi de adăpost, în vederea promovării şi respectării drepturilor oricărui copil de a creşte într-un mediu natural, familial, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia copilului, având ca etalon standardele impuse de Ordinul 132/2005.

Obiective:

 • reducerea numărului de copii care locuiesc în stradă;
 • scăderea numărului de copii care prezintă absenteism, abandon şcolar ori care sunt neşcolarizaţi;
 • promovarea dreptului copilului de a fi îngrijit într-o familie;
 • creşterea calităţii serviciilor sociale prin implementarea şi monitorizarea indicatorilor pentru standardele prevăzute de Ordinul 132/2005;
 • creşterea numarului de copii care au fost integraţi în familia naturalã şi în societate şi/sau au reluat/păstrat/menţinut relaţia cu părinţii, familia lărgită şi alte
 • persoane importante pentru copil;

Beneficiari

           Beneficiarii direcți sunt copiii cu vârsta între 2-18 ani:

 • copii aflaţi în stradă asupra cărora nu s-a luat nici o măsură de ocrotire;
 • copiii străzii care trăiesc permanent în stradă şi nu întreţin nici un fel de legături cu familia (permanenţi);
 • copii pe stradă – cei care se află permanent pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani prin diverse munci, cerşit sau mici furturi (tranzit);
 • copii şcolari fugiţi din familie care au ajuns pe stradă şi prezintă riscul instituţionalizării;
 • copii care au fost instituţionalizaţi şi după terminarea şcolii au ajuns în stradă;
 • copii proveniţi din familii destrămate, neglijaţi afectiv sau consideraţi o “proprietate” sau o “marfă de schimb” între părinţi;

Benefiarii indirecți sunt părinții copiilor sau persoanele importante pentru copii.

Modalităţi de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate:

 • Oferirea unor alternative atractive prin servicii:
 • Un climat securizant şi suportiv propice unei dezvoltări armonioase;
 • Activităţi care le oferă posibilitatea dezvoltării aptitudinilor native, precum şi formarea unora noi;

Legislație

Legea 272 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Regulamentului Cadru din Ordonanţa Guvernamentală Nr.21/2004 privind serviciile de tip rezidenţial; Ordinul 132/2005 privind standardele minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii; HGR 1438/2004; regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a D.G.A.S.P.C; ordinul 69/2004 privind standardele minime obligatorii ale managementului de caz