Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Monitorizare Servicii Sociale pentru Copii si Adulti

Serviciului Monitorizare Servicii Sociale Copii si Adulti(S.M.S.S.) are ca misiune următoarele:

  • monitorizarea, coordonarea şi evaluarea realizarii obiectivelor stabilite în Planul individualizat de protecţie (PIP), prin elaborarea si implementarea Planurilor de intervenţie specifică (PIS) pentru fiecare beneficiar în cazul copiilor şi a Planului individualizat de intervenţie (PII) în cazul adulţilor
  • controlează si monitorizează implementarea corespunzatoare a legislaţiei în vigoare şi atingerea indicatorilor stabiliţi prin caietele de sarcini în cazul serviciilor contractate

S.M.S.S are în componenţă şi subordine urmatoarele centre pentru copii

  • Compartiment case de tip familial Lipova – CTF Lipova,
  • Compartiment case de tip familial Sântana – CTF Sântana,
  • Complex de servicii sociale Ineu – CSS Ineu,
  • Complex de servicii sociale Sebiş,

şi

  • Centrul de integrare prin terapie ocupaţionala CITO Tabacovici ,
  • Locuinţe Protejate Mierlei şi Ceahlau,
  • Centru de îngrijire şi asistenţă Hălmagiu,

în cazul beneficiarilor adulţi.