Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Interventie in Situatii de Trafic, Migratie si Repatrieri

Date de contact

Tel: 0257-21.00.55, int. 104

Mail: seicsfp@dgaspc-arad.ro

Compartimentul de intervenţie în situaţii de trafic, migraţie şi repatrieri

asigură victimelor traficului de persoane dreptul la asistenţă psihologică şi socială în scopul recuperării personale şi sociale şi asistenţă juridică, pentru a putea să îşi exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute de lege şi să îşi susţină cererile şi pretenţiile civile faţă de persoanele care au săvârşit infracţiunile prevăzute de Legea nr.678/21.11.2001.

Asigură asistenţă de specialitate, găzduire, ingrijire si monitorizare copiilor migraţi şi repatriaţi şi exploataţi.

Activităţi:

 • Oferă protecţie şi asistenţã specialã victimelor traficului de persoane în raport cu vârsta lor şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, copilului migrat, repatriat şi exploatat;
 • Identifică beneficiarii;
 • Evaluează nevoile beneficiarilor;
 • Găzduieşte beneficiarii;
 • Asigură hrana pentru beneficiari;
 • Menţine starea de sănătate a beneficiarilor;
 • Asigură educaţie, consiliere şi informare în vederea dobândirii deprinderilor de bază în vederea îngrijirii copilului;
 • Asigură orientarea şi susţinerea beneficiarilor în vederea integrării socio-familiale şi profesionale;
 • Asigură monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui caz;
 • Desfăşoară activităţi susţinute de prevenire a traficului de persoane, separat sau în cooperare cu alte instituţii publice, organizaţii neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile;
 • Realizează şi difuzează materiale documentare privind riscurile la care pot fi expuse potenţialele victime ale traficului de persoane;
 • Desfăşoară activităţi de reintegrare socială, de mediere a relaţiilor cu familia, consiliere pentru reinserţia şcolară;
 • Colaborează cu Serviciile publice de asistenţă socială pentru informarea şi consilierea părinţilor care pleacă la muncă în străinătate privind drepturile şi obligaţiile ce le revin şi importanţa menţinerii legăturilor personale cu copiii care rămân în ţară;
 • Elaborează şi distribuie materiale informative privind efectele psihologice, precum şi alte consecinţe, produse asupra copilului de separarea temporară de părinţii care pleacă la muncă în străinătate şi importanţa menţinerii relaţiilor personale între copii şi părinţi;
 • Derulează campanii cu scopul de informare şi sensibilizare a comunităţilor locale;
 • Asigură aplicarea şi executarea corectă şi la timp a legilor şi dispoziţiilor specifice asistentului social;
 • Întocmeşte documentaţia necesară instrumentării cazurilor;
 • Întocmeşte statistici privind situaţia cazurilor aflate în evidenţă;
 • Monitorizează evoluţia fiecărui caz în colaborare cu comunitatea locală unde îşi au domiciliul beneficiarii;
 • Asigură colaborarea cu serviciile de specialitate în protecţia copilului din cadrul DGASPC Arad şi cu organismele private autorizate în vederea realizării atribuţiilor de asistenţă socială;
 • Colaborează cu instituţiile descentralizate ale statului în vederea derulării programelor de parteneriat.