Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Biroul de evaluare si consiliere psihologica

Adresă: Arad, str. Iustin Marşieu, nr. 22 A

Tel./Fax: 0257 – 279 379

E-mail: birou_psihologie@dgaspc-arad.ro

Desen cu copii

Program cu publicul

Luni – Joi: 8.00 – 16.30

Vineri: 8.00 – 14.00.

Serviciile noastre se adresează copiilor / adolescenţilor / familiilor aflate în situaţii de criză, aceste situaţii fiind resimţite, la nivel personal, ca un fel de dezechilibru, de neputinţă, de piedică în adaptarea la viaţa de zi cu zi.

Consilierea, ca de altfel toate intervenţiile psihologice presupun confidenţialitate.

Misiunea biroului

Evaluarea dimensiunilor psihologice, susţinerea emoţională, depăşirea situaţiilor de criză şi a consecinţelor acestora precum şi, capacitarea beneficiarilor pentru obţinerea schimbărilor necesare adaptării la mediul de viaţă.

Funcţiile esenţiale

 • Consiliere psihologică, consiliere psihoeducaţională, consiliere vocaţională;
 • Evaluarea psihologică.

Atrubutiile biroului

Realizează intervenţie psihologică :

 • In probleme de optimizare, dezvoltare şi autocunoastere,
 • In probleme psihologice şi în situaţii de risc;
 • Realizează evaluarea psihologică (evaluare cognitivă şi comportamentală, emoţională, evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de adaptare / apărare şi evaluarea dezvoltării psihologice) pentru copiii/tinerii aflaţi cu măsură de plasament la D.G.A.S.P.C. Arad şi OPA, sau la cerere;
 • Realizează evaluarea contextului familial, social, profesional, economic şi cultural în care se manifestă problemele psihologice a beneficiarilor biroului;
 • Acordă servicii de consiliere individuală şi în grup;
 • Acordă consiliere vocaţională în vederea dezvoltării capacităţii de luare a deciziilor privind cariera şi a deprinderilor de integrare pe piaţa muncii;
 • Acordă servicii de consiliere psihoeducaţională copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de criză familială, de inapdare şcolară, socială, eşec şcolar, absenteism, abandon precum şi celor cu tulburări de comportament şi disciplină;
 • Acordă consiliere cuplurilor în care unul dintre parteneri are vârsta sub 18 ani şi depun actele în vederea eliberării avizului de căsătorie;
 • Acordă servicii de educaţie şi training privind identificarea aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale;
 • Realizează Programul de intervenţie specifică în sfera deprinderilor de viaţă independentă pentru copii/tinerii aflaţi cu o măsură de plasament la D.G.A.S.P.C. Arad;
 • Oferă consultanţă privind realizarea de CV, a scrisorii de intenţie şi a modului de prezentare la un interviu de angajare;
 • Oferă consultanţă în sfera deprinderilor de viaţă independentă copiilor/tinerilor aflaţi cu măsură de plasament la D.G.A.S.P.C. Arad

Beneficiarii biroului

 • Copiii/tinerii aflaţi cu o măsură de protecţie specială, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
 • Familia, familia extinsă sau familia substitutivă a copiilor/tinerilor aflaţi cu măsură de protecţie specială în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad;
 • Copiii / tineri care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal respectiv, familiile lor;
 • Cuplurile în care unul dintre parteneri are vârsta sub 18 ani ani şi depun actele în vederea obţinerii avizului de căsătorie;
 • Cuplul mamă – copil aflat cu măsură de protecţie specială în cadrul Centrului Maternal Arad
 • Familiile (copii, părinţi) care se confruntă cu o situaţie de criză (divorţ, abandon şcolar, dependenţe)

Structura personalului

Evaluarea şi consilierea psihologică este asigurată de către o echipă formată din : 1 şef birou, 4 psihologi.

Cererile de consiliere (conţinând motivul consilierii şi date de contact) se pot depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, str. 1 decembrie 1918, nr. 10 -12, Arad.