Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Evaluare Complexa Copii

Date de contact

Telefon: 0257-21.00.55, int. 104

mail: sec@dgaspc-arad.ro

Serviciul de evaluare complexă copii are următoarele atribuţii şi competenţe:

 • identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare respectiv adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap şi orientarea şcolară/profesională a acestora;
 • în situaţii excepţionale, efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;
 • întocmeşte raportul de evaluare complexă şi planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi, prevăzut în anexa nr. 3, şi propune Comisiei încadrarea copilului într-un grad de handicap şi orientarea şcolară/profesională; aceste propuneri se fac în baza raportului de evaluare complexă şi prin aplicarea criteriilor de încadrare într-un grad de handicap, respectiv a celor de orientare şcolară/profesională;
 • urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, respectiv a planului individualizat de protecţie, aprobat de Comisie; efectuează reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap; la cererea de reevaluare se anexează documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • comunică în scris părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;
 • efectuează reevaluarea pe ciclu şcolar a condiţiilor privind orientarea şcolară/profesională a copiilor cu dizabilităţi, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal ori a comisiei interne de evaluare continuă; cererea este formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau în situaţia în care se constată schimbarea condiţiilor pentru care s-a eliberat certificatul de expertiză şi orientare şcolară/profesională.

Pentru cazurile noi, indentificarea copiilor se face pe baza trimiterii medicilor specialişti/comunitate locală/solicitări directe/din oficiu.

Preluarea cazului se face în urma solicitării părinţilor copilului sau a reprezentanţilor legali ai acestuia, şeful serviciului de evaluare complexă desemnează un responsabil de caz, responsabil de coordonarea activităţilor care au drept scop principal pregătirea raportului de evaluare complexă a copilului, care conţine propunerile privind încadrarea într-un grad de handicap, orientarea şcolară şi planul de recuperare.

Responsabilul de caz înregistrează şi documentează primele informaţii relevante în legătură cu copilul şi familia acestuia: date de identificare a copilului şi părintelui sau a reprezentantului legal care face solicitarea şi orice alte acte anexate solicitării.

Evaluarea iniţială coordonată de către responsabilul de caz din cadrul serviciului de evaluare complexă şi realizată în colaborare cu echipa multidisciplinară şi cu alţi specialişti, cu participarea familiei şi, după caz, a copilului.

Responsabilul de caz conduce faza de evaluare iniţială care este un proces prin care se realizează:

 • culegerea informaţiilor relevante privind copilul şi familia acestuia;
 • evaluarea propriu-zisă realizată de către profesioniştii din afară sau în cazurile excepţionale, din cadrul echipei serviciului de evaluare complexă;
 • înregistrarea evaluărilor şi recomandărilor prin completarea fişelor;
 • formularea propunerilor în cadrul raportului de evaluare complexă.

Decizia evaluării copilului de către echipa serviciului de evaluare complexă revine responsabilului de caz, iar evaluarea are loc cu aprobarea şefului de serviciu.