Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Copii cu Dizabilitati

Denumirea serviciului

Serviciul Mobil de Recuperare, Reabilitare şi Consiliere pentru Copii cu Dizabilităţi

Adresă: str. Iustin Marşieu, nr. 22A, Arad

Telefon / fax: 0257 / 252235

E-mail: serviciul_recuperare@dgaspc-arad.ro

 Misiunea

SMRRCCD furnizează servicii ce acoperă o gamă largă de nevoi axate pe menţinerea stării de sănătate, recuperare, dezvoltarea autonomiei personale, reabilitare şi integrare socială a copilului cu dizabilităţi din familie, cât şi familiei acestuia, oferind soluţii diferenţiate şi particularizate în raport cu tipul de dizabilitate, gradul de handicap şi recomandările menţionate în cuprinsul planului de recuperare aprobat de Comisia pentru Protecţia Copilului.

 Benficiari: Copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora

Obiectivul general referitor la intervenţia echipei mobile de recuperare la domiciliul copilului este: creşterea gradului de integrare socială pentru copiii cu dizabilităţi aflaţi în familie

Obiectivele specifice

  1. Creşterea gradului de acces la servicii de recuperare şi reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi aflaţi în propriile familii
  2. Creşterea sprijinului pentru familiile copiilor cu dizabilităţi, astfel încât să fie prevenită separarea copiilor cu dizabilităţi de familiile lor
  3. Sensibilizarea comunităţii locale şi a reprezentanţilor autorităţilor locale cu privire la drepturile copiilor cu dizabilităţi.

Tipurile de intervenţie ce pot fi desfăşurate pentru copiii cu dizabilităţi la domiciliul acestora

  • kinetoterapie şi masaj;
  • logopedie;
  • terapii prin învăţare –dezvoltarea funcţiilor cognitive, dezvoltarea abilităţilor de autocontrol, dezvoltarea autonomiei personale;
  • terapie ocupaţională;
  • diverse forme de psihoterapie;
  • consiliere psihologică acordată copilului şi familiei;
  • consiliere psiho-socială.