Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Compartimentul Prevenirea Marginalizarii Sociale

Date de contact

Telefon: 0257-21.00.55 – int. 104

Mail: seicsfp@dgaspc-arad.ro

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi pentru realizarea obiectivelor compartimentului se desfăşoară următoarele activităţi:

1. Planificare familială şi educaţie contraceptivă: – asigură femeii aflate în incapacitate de a-şi asuma responsabilităţile parentale consiliere de specialitate, mijloace contraceptive şi asistenţă corespunzătoare, cu scopul de a preveni părăsirea copilului şi de a promova dreptul său la viaţă şi la o stare de sănătate cât mai bună.

Se oferă servicii personalizate în baza unui plan personalizat de intervenţie elaborat în colaborare cu clientul.

Servicii oferite:

  • consiliere pentru contracepţie;
  • depistarea afecţiunilor aparatului genital şi bolilor cu transmitere sexuală;
  • asigurarea suportului material care constă în:
    • produse contraceptive (prezervative, anticoncepţionale, dispozitive intrauterine)
    • favorizarea accesului la servicii medicale de specialitate obstetrică – ginecologie gratuit.

2. Monitorizare, asistenţă şi sprijin a femeii gravide: – asigură femeii însărcinate consiliere (socială, juridică şi/sau de altă natură), suport material şi facilitează accesul la serviciile medicale de specialitate, cu scopul de a prevenii părăsirea copilului şi de a promova dreptul său la viaţă şi la o stare de sănătate cât mai bună.

Servicii oferite:

  • consiliere (socială, psihologică, juridică şi/sau de altă natură), care este realizată de către echipa de asistenţii sociali ai compartimentului;
  • diagnosticul de sarcină: prin metodă de detectare a sarcinii se poate evalua dacă femeia este însărcinată, caz în care se oferă consiliere în vederea păstrării sarcinii, precum şi îndrumarea către serviciul medical autorizat pentru efectuarea întreruperii voluntare de sarcină în cazul în care gravida a decis acest lucru;
  • acces la serviciile medicale de specialitate; asigurarea consultaţiilor prenatale şi a intervenţiilor profilactice din timpul sarcinii.

3. Sprijin şi asistenţă a copiilor din familie aflaţi în risc de separare de familie: – oferă copiilor şi familiilor acestora consiliere şi informare în vederea prevenirii separării copilului de familie şi colaborează cu comunitatea locală.

4. Coordonarea şi intervenţia privind prevenirea separării copilului de familia sa, pentru copii părăsiţi în Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Secţia Obsetrică-Ginecologie:

– Întâlniri de consiliere cu părinţii care şi-au abandonat copilul în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Secţia Obsetrică-Ginecologie sau cu risc de abandon a copilului;

– Vizite la domiciliul părinţilor care şi-au abandonat copilul în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Secţia Obsetrică-Ginecologie;

– Vizite la domiciliul părinţilor a căror copii au fost integraţi în familie;

– Instrumentarea cazului şi întocmirea dosarului de identificare a unui loc la AMP în situaţia în care se constată că, copilul este abandonat în maternitate.

5. Antisărăcie şi prevenirea marginalizării sociale:

– serviciul colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

– asigură consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului;

– colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi.