Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Management de Caz

Date de contact

Telefon: 0257-280.757

Mail: sedpc@dgaspc-arad.ro

Adresa: Arad, str. Iustin Marsieu (fosta Busteni), nr. 22A (in spate la biserica Maranata)

Compartimentul management de caz pentru adulţi

 1. Coordonează evaluarea situaţiei socio-economice şi resursele persoanei adulte cu handicap şi vârstnice în vederea asistării în centrele rezidenţiale ale D.G.A.S.P.C. Arad;
 2. Planifică furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi a celor familiale prin planul individual de intervenţie;
 3. Depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individual de intervenţie privind măsurile de asistenţă socială;
 4. Acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei;
 5. Reevaluează cel puţin o dată la 6 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza asistării beneficiarilor şi propune după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 6. Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenţei sociale în baza convențiilor de colaborare încheiate cu aceștia;
 7. Colaborează pe bază de protocoale şi convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 8. Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot sprijini beneficiarii.
 9. Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 10. Planifică activitatea compartimentului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează conducerii direcţiei;
 11. Elaborează şi prezintă Compartimentului monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială, statistici periodice şi la cerere, necesare pentru întocmirea tuturor raportărilor şi situaţiilor care sunt solicitate;
 12. Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite;
 13. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad.