Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

PROIECT – „Egalitate de sanse la o viata implinita”

UPDATE – 29.01.2015 – BURSA LOCURILOR DE MUNCA

UPDATE – 14.04.2014 – BURSA LOCURILOR DE MUNCA

UPDATE

Rezultate intermediare….aici.

Titlul proiectului : Egalitate de sanse la o viata implinita

Contract de finanţare: POSDRU/ 115/6.2/G/123593

SOLICITANT: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARAD

PARTENER: ASOCIAŢIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC

Data debut: 01.03.2012

Data final: 28.02.2014

Bugetul proiectului: 2.255.667 lei

Grup ţintă: Persoane de etnie roma 380

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este facilitarea accesului pe piata muncii pentru 380 persoane de etnie roma aflate in risc de marginalizare si excluziune sociala. Grupul tinta este format din 380 pers de etnie roma, din care 215 vor participa la un program integrat de ocupare format din programe de informare si consiliere individuala/grup, calificare, pentru dezv unor deprinderi necesare ocuparii pe piata muncii.

Obiectiv specific 1.Dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru implementarea integrala a conceptului de incluziune sociala a persoanelor rome aflate in risc de excluziune sociala, inclusiv prin implicarea activa a grupului tinta, a profesionistilor care furnizeaza servicii sociale in comunitate si a angajatorilor.

Obiectiv specific 2.Dezvoltarea capacitatii de a ocupa un loc de munca prin participarea la programe pentru 215 de persoane de etnie roma.

Activitatea 1. Luna 1-luna 4/Infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala in localitatea solicitantului.

Activitatea 2. Luna 1-luna 24/ Infiintarea unei retele de sprijin pentru pers rome care se afla in risc de marginalizare si excluziune sociala.

Activitatea 3. Luna 4- luna 22/2 seminarii de sensibilizare a opiniei publice, specialistilor din institutii si organizatii care furnizeaza servicii sociale si a angajatorilor cu privire la marginalizarea si riscul de excluziune sociala a pers rome, in special a celor cu antecedente. In responsabilitatea P1.

Activitatea 4. Luna 2-luna 18/2 Campanii de contientizarea a GT asupra beneficiilor rezultate in urma participarii la programe de formare si informare cu privire la oportunitatile de ocupare.

Activitatea 5. Luna 3-luna 22/Selectionarea a 135 sunt persoane de etnie roma aflate in executarea unei masuri privative de libertate si 80 din comunitate.

Activitatea 6. Luna 4-Luna 24/ Furnizarea de servicii de dezvoltare a competentelor care sa permita GT din cele 3 penitenciare sa-si asume roluri sociale (prin programe de asistenta psihosociala) pentru 135 de persoane.

Activitatea 7. Luna 4-Luna 24/Formarea profesionala a persoanelor de etnie roma selectionate pentru participarea la programul integrat.

Activitatea 8. Luna 10-luna 24/ Organizarea a 4 burse de locuri de munca pentru medierea relatiei intre GT si potentiali angajatori.

Activitatea 9. Luna 5-Luna 24/Furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala, psihologica si sociala in cadrul Centrului de Incluziune Sociala la solicitarea persoanelor din grupul tinta, inclusiv sub forma asistentei postdetentie, dupa liberarea persoanelor din GT din penitenciar.

Act.01.Lunile 1-24/ Managementul proiectului- act continua, transfersala, pe toata durata proiectului.

Act 02/Lunile 1-24/ Informarea si publicitatea proiectului conform Manualului de Vizibilitate, cu asigurarea fluxului informational intre partenerii proiectului si beneficiari.

Act 03/Lunile 1-24/ Achizitii necesare implementarii proiectului, conform legilor si instructiunilor in vigoare.

Acest articol a fost publicat în Proiecte. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *