Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Organigrama Ianuarie 2017

 

 Organigrama DGASPC Arad – Ianuarie 2017

ORGANIGRAMA FORMAT PDF  ( CLICK AICI

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) se afla in subordinea Consiliului Judetean. Activitatea sa este controlata de Consiliul Director.

  • Total Functii = 893
  • Funcții publice = 168
  • Functii publice conducere = 20
  • Functii publice executie = 148
  • Functii contractuale = 725
  • Functii contractuale conducere = 21
  • Functii contractuale de executie = 704

 

      Structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Arad este următoarea:

COD.1.    Director general; (1 functie publica de conducere)

COD.2.    Directorul general adjunct asistenta sociala; (1 functie publica de conducere)

COD.3.    Directorul general adjunct economic; (1 functie publica de conducere)

COD.1.1. Serviciul juridic contencios; (1 functie conducere, 7 de executie)

COD.1.2. Serviciul resurse umane, securitate si sanatate in munca; (1 functie conducere, 8 de executie)

COD.1.3.  Serviciul strategii, proiecte, monitorizare, relatii ONG; (1 functie conducere, 10 de executie)

COD.1.4. Compartimentul comunicare, registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala; ( 5 functii  de executie)

COD.1.5. Compartimentul managementul si controlul calitatii serviciilor sociale; (1 functie  de executie)

COD.1.6.  Compartimentul audit intern; ( 2 functii  de executie)

COD.1.7.  Serviciul adoptii, Compartiment postadoptii; (1 functie conducere, 8 de executie)

COD.1.8.  Biroul monitorizare servicii sociale contractate; (1 functie conducere, 5 de executie)

COD.1.9. Compartimentul de cordonare a activitaii administratiei publice locale in domeniul asistentei sociale; (1 functie conducere, 9 de executie)

COD.2.1. Serviciul management de caz pentru copii si adulti; (1 functie conducere, 36 de executie)

COD.2.2. Serviciul de evaluare complexa a copilului; (1 functie conducere, 7 de executie)

COD.2.3. Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap; (1 functie conducere, 14 de executie)

COD.2.4. Serviciul secretariatul comisiei pentru protectia copilului si al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; (1 functie conducere, 9 de executie)

COD.2.5. Serviciul de monitorizare si evaluare asistenti maternali; (1 functie conducere, 116 de executie)

COD.2.6. Serviciul de monitorizare si control servicii sociale pentru copii; (1 functie conducere, 9 de executie)

COD.2.6.1. Centrul de tip rezidential „Speranta”; (1 functie conducere, 6 de executie)

COD.2.6.2. Compartimentul case de tip familial Lipova; (1 functie conducere, 60 de executie)

COD.2.6.3. Centrul de plasament Oituz; (1 functie conducere, 12 de executie)

COD.2.6.4. Centrul de terapie si recuperare pentru copii „Ghiocelul”; (1 functie conducere, 19,5 de executie)

COD.2.6.5. Centrul de recuperare pentru copii Lipova; (5 functii  de executie)

COD.2.6.6. Centrul de recuperare si reabilitare copii cu dizabilitati; (1 functie  conducere, 31 de executie)

COD.2.6.7. Complex servicii sociale Ineu; (1 functie conducere, 40 de executie)

COD.2.6.8. Compartimentul case de tip familial Santana; (1 functie conducere, 60 de executie)

COD.2.6.9. Centrul de plasament Zadareni; (1 functie conducere, 10 de executie)

COD.2.7. Serviciul monitorizare si control servicii sociale pentru persoane vulnerabele social; (1 functie conducere, 13 de executie)

COD.2.7.1. Centrul de ingrijire si asistenta Pecica; (1 functie conducere, 45 de executie)

COD.2.7.2. Centrul de ingrijire si asistenta Paulis; (1 functie conducere, 16 de executie)

COD.2.7.3. Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Cuvesdia; (1 functie conducere, 34 de executie)

COD.2.7.4. Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Petris; (1 functie conducere, 35 de executie)

COD.2.7.5. Centrul de integrare prin terapie ocupationala „ Tabacovici”; (1 functie conducere, 14 de executie)

 COD.2.7.6. Centru de consiliere si deprinderi de viata independenta „Mierlei”;  (3 functii  de executie)

COD.2.7.7. Locuinta protejata „Ceahlau”; (5 functii  de executie)

COD.2.7.8. Apartamentul pentru tineri;

COD.2.7.9. Centrul de recuperare si reabilitare neuro psihiatrica Varadia;  (1 functie conducere, 25 de executie)

COD.2.7.10. Centrul de ingrijire si asistenta Varadia; ( 14 de executie)

COD.2.7.11 Centru de incluzuiune sociala; (1 functii  de executie)

COD.2.8. Biroul de evaluare si consiliere psihologica; (1 functie conducere, 5 de executie)

COD.2.8.1. Centrul de asistenta si consiliere pentru persoane TSA; (5 functii  de executie)

COD.2.9. Serviciul pentru prevenirea marginalizarii sociale, trafic, migratie si repatrieri; (1 functie conducere, 9 de executie)

COD.2.9.1. Centrul multifunctional de consiliere si educatie; (7 functii  de executie)

COD.2.9.2. Centrul maternal; (1 functie conducere, 8,5 de executie)

COD.2.10. Serviciul de evaluare si consiliere in situatii de abuz, neglijare si violenta domestica; (1 functie conducere, 7 de executie)

COD.2.10.1. Centrul de primire copii; (1 functie conducere, 14 de executie)

 COD.2.10.2. Centrul de criaza; (1 functie conducere, 19 de executie)

COD.2.10.3. Telefonul de urgenta. Echipa mobila; (1 functie conducere, 5 de executie)

COD.3.1. Serviciul contabilitate – salarizare; (1 functie conducere, 14 de executie)

COD.3.1.2. Compartimentul buget – finante;  (3 functii  de executie)

COD.3.2. Compartimentul achizitii publice; (2 functii  de executie)

COD.3.3. Serviciul evidenta si plata prestatii sociale (1 functie conducere, 10 de executie)

COD.3.4. Serviciul tehnic administrativ (1 functie conducere, 15 de executie)