Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Prezentare

Despre Noi

Misiunea D.G.A.S.P.C. Arad este reprezentată de aplicarea la nivel judeţean a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă familial şi comunitar.

Servicii Comune

Parteneri

Organigrama

Venituri salariale

Regulament de organizare si functionare 2016

Declaratii de avere

Contact