Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Centrul de Plasament Oituz (Arad)

Adresa: Arad, str. Oituz, nr. 131

tel. 0257-253201

mail: oituz@dgaspc-arad.ro

DEFINIREA CENTRULUI DE PLASAMENT

In conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din H.G.nr.117/1999, coroborate cu prevederile art.32 alin.1 din Legea 678/21.11.2001, adresa Ministerului Administratiei si Internelor – Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane nr.35/20.01.2004, respectiv adresa Consiliului Judetean Arad, nr.10./05.01.2004, s-a dispus infiintarea Centrului de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane, acesta fiind cuprins si organizat in cadrul Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Arad, care este institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean Arad.

MISIUNEA CENTRULUI

Centrul de Plasament Oituz asigura asistenta de specialitate, sprijin, supraveghere si indrumare copilului care savarseste fapte penale, dar nu raspunde penal, copilului, traficat, migrat, repatriat si exploatat, precum si altor categorii de copii aflati in dificultate.

In cadrul centrului, se poate asigura gazduirea, ingrijirea, intretinerea si educarea beneficiarilor luati in evidenta, pe baza hotararii comisiei pentru protectia copilului sau a instantei, in conformitate cu prevederile legale.

PRINCIPIILE CENTRULUI DE PLASAMENT

Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al tanarului:

 • Deschiderea catre comunitate,
 • Asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social prin incadrarea in unitate a unui personal mixt si deschiderea centrului catre comunitate,
 • Egalitatea sanselor si nediscriminarea,
 • Asistarea tinerilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor,
 • Respectarea demnitatii tanarului,
 • Ascultarea opiniei tanarului si luarea in considerare a acesteia tinandu-se cont de varsta si de gradul sau de maturitate,
 • Mentinerea relatiilor personale ale tanarului si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care tanarul a dezvoltat legaturi de atasament,
 • Mentinerea impreuna a fratiilor,
 • Promovarea unui model familial de ingrijire a tanarului,
 • Asigurarea ingrijiri individualizate si personalizate a tanarului,
 • Asigurarea protectiei tanarului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau reintegrarea acestuia in familia naturala extinsa sau substitutiva,
 • Asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii tanarului,
 • Asigurare unei interventii profesioniste prin echipe pluridisciplinare,
 • Asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in Planul Individualizat de Protectie,
 • Urmaresc modalitatiile concrete depunere in aplicare a masurilor de protectie speciala, integrarea si evolutia tinerilor in cadrul centrului si formuleaza propuneri vizand completrea sau modificarea planului individualizat de protectie sau imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate.

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALIZATA

 • Ocrotirea copiilor intr –un mediu familial si securizant conform standardelor privind protectia copilului,
 • Consolidarea, reluarea relatiilor cu familia naturala si integrarea copilului in familia naturala sau largita,
 • Integrarea socio profesionala.

ACTIVITATIILE CENTRULUI

 • Activitati de primire si gazduire a copiilor, integrarea in grupa, scoala, comunitate,
 • Activitati de evaluare psihologica evaluarea starii de sanatate a formarii deprinderilor de viata, deprinderilor de viata independenta, a relationarii cu familia natural in vederea reintegrarii familiale,
 • Asistenta materiala si financiara, asigurarea hranei, asigurarea echipamentului personal si a cazarmamentului in functie de drepturile alocate, asigurarea drepturilor materiale, asigurarea alocatiilor pentru copii, asigurarea transporturilor, in situatii medicale,
 • Activitatile educative:
  • activitati de transmitere de cunostinte si deprinderi,
  • activitati scolare si de mentinere a legaturii cu scoala ,
  • activitati de organizarea a programului de viata si de timp liber,
  • activitati de organizare a activitatilor de autoservire si autogospodarire,
  • activitati de stimulare a mentinerii si dezvoltarii personalitatii copilului,
  • activitati de recuperare a traumelor suferite anterior,
  • consiliere individuala,
  • activitati de creare a unui mediu securizat si familial,
  • activitati de educatie pentru sanatate,
  • activitati de observare si urmarire permanenta a starii de sanatate,
  • activitati de dezvoltare a capacitatii de comunicare si colaborare,
  • activitati de pregatire a integrarii socioprofesionale si familiale,
  • activitati de organizare a timpului liber autonom,
  • activitati de formare a deprinderilor pentru viata independenta,
  • activitati de desfasurare si participare la activitati culturale si sportive,
  • activitati de participare la organizarea si dotarea institutiei,

CLIENTII SI NEVOILE SPECIFICE ALE ACESTORA

Beneficiarii Centrului de Plasament Oituz, de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane Arad, sunt victime ale traficului de persoane care solicita cazare temporara in cadrul centrului durata asistarii fiind stabilita in conformitate cu prevederile Legii nr.678/11.21.2001 si a Legii 272/2004.

RESURSELE UMANE, MATERIALE, FINANCIARE DISPONIBILESI POTENTIALE

Structura personalului din cadrul Centrului de Plasament Oituz:

 • personal de conducere : – sef centru 1 post
 • personal de educatie si ingijire : – 2 posturi
 • consilieri : – 2 posturi
 • administrator : – 1 post

Personal de specialitate:

 • asistent social: – 1 post
 • psiholog: – 1 post

Resursele materiale si financiare disponibile si potentiale

 • materiale si echipamente necesare activitatilor specifice de educare, reeducare si socializare si reintegrarea sociala,
 • materiale si echipamente educative , rechizite,
 • bani de buzunar alocate cheltuielilor personale,
 • accesul la tabere, evenimente legate de timpul liber in limita bugetului existent,
 • abonamente pe mijloace de transport in comun,
 • asistenta medicala si medicamente pentru bolile curete care nu necesita spitalizare.

In conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 din H.G.nr. 117/99 coroborate cu prevederile art.32., ali.1 din Legea 678/21.11.2001, adresa Ministerul Administratiei si Internelor, Grupul Interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane nr.35/20.01.2004 respectiv adresa Consiliului Judetean Arad, nr.10/05.01.2004, s-a dispus infiintarea Centului de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane, acesta fiind cuprins si organizat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, care este instituie publica de interes judetean cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean Arad.

RELATIILE DE PARTENERIAT IN COMUNITATE

In vederea asigurarii continuitatii procesului de furnizare a serviciilor specifice, centrul de Asistenta si Protectia Victimelor Traficului de Persoane coloboreaza cu Inspectoratul Judetean de Politie al Frontirei Arad, Inspectoratul de Politie Arad, Inspectoratul Scolar Arad D.G.A.S.P.C. din judetele tarii, Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca Arad, Directia de Sanatate Publica Arad, diverse asociatii si ONG-uri care urmaresc respectarea si promovarea drepturilor si cu Organisme Private Autorizate.