Raport monitorizare RealityCheck

Prin Legea 248/2015, peste 107.000 de copii săraci ar putea să beneficieze de tichete sociale care să îi ajute să meargă regulat la grădiniță, dar cel mult 46.500 dintre ei o fac. Reality Check a evaluat modul în care se aplică legea și a formulat recomandări de îmbunătățire.

Raport_evaluare_L248_RealityCheck_complet