ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ

Aplicați ACUM pentru: “O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ DOMESTICĂ!” Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad vă invită să participați la procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din grupul – țintă în vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman…

Anunt de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul DGASPC Arad

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad organizează în data de 17 decembrie 2019, ora 1000 proba scrisă, la sediul instituției din Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul instituției Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional…