✍ Anunț concurs posturi vacante contractuale (18.09.2018 – 20.09.2018 ) și ( 26.09.2018 – 28.09.2018 )

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările…

Anunt Concurs 12.09.2018 – 14.09.2018

  În conformitate cu art. 58 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, (r2) cu modificările și completările ulterioare, va înștiințăm că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad va organiza, la sediul din Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, concurs de recrutare în data de  12.09.2018 ora…

MODIFICARE ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL DIN DATA DE: 27.12.2017 MODIFICAT IN DATA DE: 20.12.2017.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad anunta modificarea datei la care se va sustine examenul de promovare pentru personalul angajat in regim contractual din cadrul institutiei si anume din data de 27.12.2017 in data de 20.12.2017, ora 10, la sediul DGASPC situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, loc. Arad, jud.…

Concurs promovare. 27.12.2017

Directia Generala de Asistenta  Sociala si  Protectia Copilului Arad organizeaza in data de 27.12.2017, la sediul DGASPC situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, loc. Arad, jud. Arad, pentru personalul angajat in regim contractual: –     examen de promovare in grad profesional sau treapta profesionala imediat superioara; –        examen de promovare pentru personalul incadrat in…