✍ Anunț concurs posturi vacante contractuale (18.09.2018 – 20.09.2018 ) și ( 26.09.2018 – 28.09.2018 )

Având în vedere prevederile art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările…