Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Arhiva Posturi

Concurs promovare. 27.12.2017

Directia Generala de Asistenta  Sociala si  Protectia Copilului Arad organizeaza in data de 27.12.2017, la sediul DGASPC situat in str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, loc. Arad, jud. Arad, pentru personalul angajat in regim contractual: –     examen de promovare in […]

Anunt angajare 27.12.2017 – 29.12.2017

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad organizeaza concurs de recrutare  in data de 27.12.2017 – proba scrisa, ora 1000 respectiv 29.12.2017 – proba de interviu, ora 1300 , in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante:

Concurs angajare / Concurs promovare. 20.12.2017 – 22.12.2017

Avand in vedere prevederile art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte […]

Concurs posturi contractuale 13.12.2017 – 15.12.2017

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad organizeaza concurs de recrutare in data de 13.12.2017, ora 10, proba scrisa sau proba practica si in data de 15.12.2017, ora 12, interviul pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante: